BETON TEST CİHAZLARI


Beton; esasen agrega, çimento ve sudan elde edilmiş kompozit bir yapı malzemesidir. Farklı özelliklere sahip bir çok beton formülasyonu vardır. Beton, mimari yapılarda, temellerde, tuğla / blok duvarlarda, kaldırımlarda, köprülerde, otoyollarda, ray yollarında, katlı otoparklarda, barajlarda, havuz/rezervuarlarda, borularda, tel örgülerde, direklerde ve hatta teknelerde ana yapı malzemesi olarak dünyada insan yapımı ürünlerin en çok kullanılanıdır.

Betonun kalitesi, depreme dayanıklı yapıların planlama sürecinde hasarı en aza indirme, yaralanma ve kayıpları engellemede çok önemlidir. Bu sebeple beton, üretimin her aşamasında ilgili standartlar uyarınca, kalite test cihazları kullanan deneyimli kişilerce titizlikle kontrol edilmelidir.

Beton bölümünde, VT Tasarım Mühendislik test cihazları dört ana başlık altında gruplanmıştır.

1.Basma ve Eğilme Test Cihazları (Beton test presleri)

2.Taze Beton Testleri

3.Sertleştirilmiş Beton Testleri

4.Beton Yapıların Korunması ve Onarımı (NDT)