TASARIM VE MÜHENDİSLİK


Tasarım ve mühendislik hizmetlerimiz; müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda en uygun makina ve ekipmanları tasarlayarak, tasarımların mühendislik çalışmalarının ve gerekli analizlerinin yapılması, maliyet ve imal edilebilirliklerinin de göz önünde bulundurularak müşterilerimize en yüksek faydanın sağlanmasını amaçlamaktadır. Müşterilerimize sağladığımız tasarım ve mühendislik hizmetleri bazı nitelikler içerir:

Tasarım ve mühendislik bir süreçtir; Mühendislerimiz, sürecin her aşamasında hem ihtiyaç ve taleplerin hem de maliyet ve imal edilebilirliğin en ideal şartları sağlayabilmesi için gerekli bilgi ve tecrübeye sahiptirler.

Tasarım ve mühendislik amaca yöneliktir; Müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerini net bir şekilde tanımlaması yapılacak tasarım ve mühendislik hizmetlerinin en yüksek verimi sağlayacaktır.

Tasarım ve mühendislik kısıtlamalar içerir; Mühendislerimiz en çok istenen özellikleri ve en az olumsuz özelliği içeren çözümleri seçmektedir. Ancak müşteri ihtiyaç ve talepleri zaman, maliyet ve malzemelerin fiziksel sınırlarını içerebilecek sınırlamalar koyabilmektedir.

Tasarım ve mühendislik sistematik ve yenilenebilirdir; Her zaman aynı sırada olmasa da tekrarlanabilen adımları içeren bir süreçtir. Adımlar, planlama, modelleme, test etme ve tasarımları geliştirme gibi değişken gereklilikler içerir.

Tasarım ve mühendislik sosyal ve iş birliğine dayalı bir yapıya sahiptir; bu süreç genellikle farklı bilgi ve deneyime sahip kişilerin bulunduğu küçük ekipler halinde yapılır. Tasarımcılar müşteriler, ekip üyeleri ve diğerleriyle sürekli iletişim halindedir.

Tasarım ve Mühendislik Süreç Adımları


➤ Müşteri ihtiyaç ve taleplerinin tanımlanması.

➤ Karşılıklı fikir alış verişi ile müşteri ihtiyaç ve taleplerinin gözden geçirilmesi.

➤ Benzer çözüm ve fikirlerin araştırılması.

➤ Zorunlulukların ve kriterlerin tanımlanması.

➤ Tasarımın geliştirilmesi.

➤ Tasarımın mühendislik çalışmalarının ve analizlerinin yapılması.

➤ Tasarımın gözden geçirilmesi.

➤ Tasarımın müşteriye teslim edilmesi.